Nowlive.eu

Registreren
 

Armoede?!
gelezen 11329 keer 0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
maart 02, 2016, 02:26:32
#22
Veel Nederlanders langdurig arm'

DEN HAAG - Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen. Bijna 600.000 Nederlanders verkeren drie jaar of langer in armoede, staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat is bijna twee keer zoveel als aan het licht kwam bij eerdere tellingen.


,,Eenmaal arm betekent vaak blijvend arm'', constateren de onderzoekers. Ze hebben verspreid over een langere periode gekeken of mensen drie jaar op rij onder de armoedegrens verkeerden. Het blijkt dat het aantal armen in Nederland eigenlijk al jaren voor ruwweg de helft bestaat uit mensen die langdurig arm zijn.

Daarbij komt dat het deel van de bevolking dat in armoede leeft, sinds het begin van de economische crisis flink is toegenomen. In 2007 ging het nog om minder dan 850.000 personen. In 2013 was dat opgelopen tot ruim 1,25 miljoen mensen.

Het SCP legt de armoedegrens voor een alleenstaande bij een besteedbaar inkomen van net iets meer dan 1000 euro per maand. Voor grotere huishoudens ligt de grens hoger.

,,Snel ingrijpen is cruciaal'', stelt Stella Hofs, een van de onderzoekers. Hoe langer mensen arm zijn, hoe moeilijker het volgens haar wordt uit die situatie te komen. Volgens Hofs is het daarom belangrijk om bijvoorbeeld mensen die werkloos worden, snel te begeleiden naar een goede nieuwe baan.

Toch valt te betwijfelen of de langdurige armoede komende jaren echt valt terug te dringen. Het hebben van werk is namelijk geen garantie om uit armoede te komen, benadrukt Hofs. Veel langdurig armen zijn op de een of andere manier al als werkende aan de slag.

Bij gepensioneerden speelt het probleem bovendien ook. De kans dat zij arm worden is klein, maar áls ze eenmaal arm zijn, hebben zij nauwelijks mogelijkheden om hun inkomenspositie te verbeteren. Verder hebben niet-westerse migranten vaak grote moeite om uit armoede te geraken, zeker als ze ook nog minderjarige kinderen thuis hebben zitten.

En van de mensen die het wel lukt om armoede te boven te komen, valt bijna een vijfde een jaar later weer terug in de oude situatie. Na vijf jaar is ruim 40 procent weer terug bij af, aldus het SCP.Bron:Telegraaf

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


Nowlive.eu

Re: Armoede?!
« Reactie #22 Gepost op: maart 02, 2016, 02:26:32 »

december 31, 2014, 21:17:18
#21
Citaat:

Bovendien heeft iedereen een ander beeld van wat armoede eigenlijk is.Wiki zegt:

Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. De bestaansmiddelen hiervoor zijn wel aanwezig, maar ze kunnen als gevolg van schaarste onbetaalbaar worden.

Primaire levensbehoeften omvatten zaken als schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden. Deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning kunnen als secundaire levensbehoeften beschouwd worden. Het tegengestelde van armoede is welstand. Het tegengestelde van schaarste is overvloed. Het verschil tussen armoede en welstand wordt aangeduid door de armoedegrens.

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


* december 31, 2014, 20:46:06
#20
In Groningen krijgen we 1 ding helemaal gratis....... Scheuren en verzakkingen van onze huizen die de aardbevingen ........toch sympathiek van de NAM

Gelogd


december 31, 2014, 11:59:04
#19
Denk niet dat het uit te roeien is .....Ik denk zelfs dat het in stand word gehouden ......armoede levert ook geld op zeker wereldwijd .....en dat geld komt niet bij de arme mensen.....het schept ook banen , wat te denken als de armoede de wereld uit is .....al die hulpverleners en directeuren die houden zichzelf ook in stand

Gelogd
leef het leven


december 31, 2014, 11:37:26
#18
Armoede is er altijd geweest en zal er ook altijd wel blijven. Welke maatregelen je ook neemt en welk kabinet je er ook neer gaat zetten. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar is wereldwijd het geval. Bovendien heeft iedereen een ander beeld van wat armoede eigenlijk is.

Gelogd


december 31, 2014, 11:12:08
#17
Stelling: Armoede is niet uit te bannen

In 2015 moeten de Millenniumdoelen gehaald zijn die de wereldgemeenschap zich in 2000 stelde om een einde te maken aan armoede en honger.  Hoewel miljoenen mensen nu een beter leven hebben, moet nog steeds 1 op de 9 mensen zien rond te komen van minder dan 1,25 dollar per dag.

Komend jaar worden nieuwe doelen gesteld, die in 2030  bereikt moeten zijn. Gelooft u dat het ooit zal lukken om een einde te maken aan de armoede?


Laat je mening weten, praat mee !
Bron:Telegraaf

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


december 21, 2013, 13:21:57
#16
Wij merken er niets van dat het klaar is met de recessie. De afgelopen maand hebben we ook weer een sterke stijging gezien”

De gewone man zal er ook weinig van merken .....alle maatregelen die zijn genomen worden niet terug gedraaid......en dat is nou juist wat de gewone man nekt.....je eigen bijdrage zorg , huur en zorgtoeslag naar beneden , huur omhoog......en je inkomen blijft op de nul stand.....en dan heb ik het nog niet eens over  de energie....dus blijft het schrapen  #smiley_badmood

Gelogd
leef het leven


december 21, 2013, 11:33:42
#15
Armoede Noorden stijgt explosief

AMSTERDAM - Het aantal gezinnen dat een beroep doet op de voedselbanken in Drenthe, Groningen en Friesland, is explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Leeuwarder Courant opvroeg bij Voedselbanken Nederland, regio Noord.


Over de hele linie groeit het aantal cliënten met ruim 25 procent. „Wij merken er niets van dat het klaar is met de recessie. De afgelopen maand hebben we ook weer een sterke stijging gezien”, zegt voorzitter Harrie Timmerman van de afdeling Noord.Bron:Telegraaf

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


december 15, 2013, 17:05:49
#14
10 jaar voedselbank

Historie
Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse Voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in 17 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.

2002
Sjaak en Clara Sies geven met de oprichting van de eerste Nederlandse Voedselbank gezicht aan de heersende armoede en verspilling in Nederland. Maar ook hoe zelfredzaamheid je verder kan brengen.

Nederland reageert heftig en de politiek geeft antwoord:

 “Over 4 jaar bestaat De Voedselbank niet meer.


Het aantal Nederlanders dat op zo'n voorziening een beroep doet steeg in 2005 aanzienlijk: het aantal voedselbanken steeg van 22 in september tot meer dan 40 in december. In 2006 werd geschat dat 8.000 huishoudens gebruik maken van voedselbanken. Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financiële schulden te hebben.

Eind 2008 is de landelijke organisatie Stichting Voedselbanken Nederland opgericht. Hierbij zijn de acht regionale voedselbanken in Nederland aangesloten.

In de loop van 2009 blijken ook de voedselbanken last te hebben van de economische crisis, bedrijven blijven langer op hun voorraden zitten en staan hun overtollige voorraden pas aan voedselbanken af vlak voor de uiterste houdbaarheidsdatum terwijl de groei van het aantal gezinnen dat geholpen wordt toe blijft nemen.

2012
Nu, 10 jaar later, zijn steeds meer mensen in Nederland zoekende en hebben grote moeite richting te geven aan hun leven of aansluiting te vinden of te behouden. De Voedselbank groeit explosief. Per september 2012 worden naar verwachting 30.000 wekelijkse voedselpakketten vanuit 135 vestigingen uitgedeeld en zijn ongeveer 70.000 Nederlanders afhankelijk van De Voedselbank. En dat aantal groeit momenteel met 5-10% per maand... Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een nationaal instituut met zo'n 6.200 vrijwilligers. Het vraagstuk van voedselverspilling staat inmiddels op de agenda, maar er wordt nog veel eten overgeproduceerd en nodeloos weggegooid.


Voedselbanken verstrekken jaarlijks voor ca. 30 miljoen
euro aan directe nood


Klik en kijk naar het filmpje -->>>
Bron: 10jaarvoedselbank.nl

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


oktober 11, 2013, 21:55:26
#13
Daar heb je helemaal gelijk in spiky ....mooi gezegd

Gelogd
leef het leven


oktober 11, 2013, 21:48:28
#12
Mooi gezegd Spiky  #div_s43

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


* oktober 11, 2013, 21:35:59
#11
Armoede is het ergste wat er is..maar je hebt veel verschillende soorten. Zoals in het buitenland, waar werkelijk niks is en mensen in krotjes en tentjes leven, zonder wat voor zorg of gerief dan ook..

Dan denk ik wel eens 'We hebben het goed' Maar we hebben het véél beter gehad, betere zorg, lagere vaste lasten enz. Dat er op deze manier velen in de problemen komen en dat, dat nu weer zichtbaar gaat worden is héél erg, want de tree ligt nu veel hoger..de mode, de huizen, de kinderkleding...mensen willen dat in stand houden en niet aangekeken worden op armoe.

Momenteel is het zo..als een buur naar de voedselbank moet uit nood....gniffelen/roddelen de buren..."Maar ze heeft wel een nieuwe jas aan"....erg min. Maar er is wel gelijk een stempel op zo'n gezin.

Ik denk, dan altijd "jullie hoogmoed zal ook eens komen"

Gelogd


* oktober 11, 2013, 18:51:02
#10
Er is meer armoede dan wij denken en ik vind dat schandalig en een " welvarend " land als Nederland onwaardig

Gelogd


oktober 11, 2013, 15:26:38
#9
Wat vind jij van armoede?
Is er wel armoede in Nederland?
Of denk je dat het wel meevalt.

Wat versta jij onder armoede?
Wat weet je van armoede en/of in je omgeving?
Plaats hier het nieuws over armoede.

Praat mee en laat je mening weten....thnx

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


augustus 18, 2013, 22:26:51
#8
Dit is toch te erg voor woorden......van de ene kant lees je het grote graaiwerk.....en van de andere kant word n kleine bijdrage , of voedsel je nog misgunt  #smiley_wtf

Gelogd
leef het leven


Nowlive.eu

Re: Armoede?!
« Reactie #8 Gepost op: augustus 18, 2013, 22:26:51 »