Nowlive.eu

Registreren
 

A.O.W./Pensioenen
gelezen 27466 keer 0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
februari 19, 2013, 16:40:57
#44
Ook ik kreeg vandaag bericht dat mijn pensioen met 6,3% wordt verlaagd.
Het goede nieuws is dat ik niet eens wist dat ik recht had op pesioen,dus eigenlijk een meevaller  #smiley_lol

Gelogd


Nowlive.eu

Re: Pensioenen
« Reactie #44 Gepost op: februari 19, 2013, 16:40:57 »

* februari 19, 2013, 14:27:24
#43
Daar gaat weer een van onze zekerheden.
Wij kregen ook bericht dat er gekort moet worden omdat er te weinig winst werd  gemaakt.
Ik vind het echt een trieste toestand ,ze willen namelijk een buffer overhouden voor slechte tijden.
Zitten we daar nu dan nog niet in ?

Gelogd


februari 19, 2013, 11:12:56
#42
68 fondsen korten oude dag

AMSTERDAM - In totaal 68 pensioenfondsen gaan op 1 april korten op de pensioenen. Dat maakte toezichthouder De Nederlandsche Bank vanmorgen bekend.De kortingen treffen in totaal 5,6 miljoen deelnemers. Vorige maand ging DNB nog uit van 'circa 70 fondsen'.

Alle fondsen op een rij


De Pensioenfederatie maakte vanmorgen de namen van de fondsen bekend die zich tot nu toe bij de koepelorganisatie hebben gemeld. Deze vindt u terug in onze eigen lijst van 51 fondsen.

Pensioenfondsen hebben tot 1 maart de tijd om hun deelnemers op de hoogte te stellen van de korting. Ons land telt in totaal 415 pensioenfondsen.

Aanvullend pensioen

Overigens gaan de kortingen alleen om de aanvullende oude dag die is opgebouwd via de werkgever. Het staatspensioen aow blijft wel ongemoeid.

Bovendien krijgen niet alleen gepensioneerden de pensioenklap voor de kiezen. Ook het bedrag dat werknemers aan pensioen hebben opgebouwd, wordt verlaagd.

Lage rentestand en eurocrisis

De financiŽle positie van de kortingsfondsen al een paar jaar slecht. Ze moeten meer geld uitkeren omdat veel gepensioneerden ouder worden dan gedacht. Ook raakt de lage rentestand, een gevolg van de eurocrisis, de fondsen hard. Hierdoor moeten ze meer geld opzijzetten voor toekomstige pensioenen.

Kortingen die per 1 april aanstaande ingaan, werden begin 2012 al aangekondigd. De fondsen gaven toen aan dat de kortingen nog voorkomen konden worden als hun financiŽle situatie gedurende het jaar fors zou verbeteren. Dat bleek ijdele hoop.
Deze fondsen hebben al bekend gemaakt dat ze gaan korten (update 18-2-2013).

- ABP

(2,8 miljoen deelnemers, 0,5 procent in 2013)

- Afbouw en Onderhoud (pensioenuitvoerder)

(500 deelnemers, 7,0 procent in 2013)

- Alcatel Lucent

(deelnemers onbekend, 6,2% in 2013)

- ANWB

(deelnemers onbekend, 1,1% in 2013)

- Arcadis

(7599 deelnemers, 5,6 procent in 2013)

- Architecten

(44.537 deelnemers, 2,8 procent in 2013)

- AVH

(61,337 deelnemers, 2,0 procent in 2013)

- AZL

(920 deelnemers, 2,5% in 2013)

- Bakkersbedrijf

(172.707 deelnemers, 0,9% in 2013)

- Ballast Nedam

(7042 deelnemers, 7,0 procent in 2013)

- Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

(2500 deelnemers, 7,0 procent in 2013)

- Betonmortelindustrie

(6000 deelnemers, 4,4 procent in januari 2013, opgegaan in Bpf Bouw)

- C1000

(5500 deelnemers, 2,1 procent in 2013)

- Campagne

(6200 deelnemers, 7,0 procent in 2013)

Klik op de link voor meer: 
http://www.telegraaf.nl/overgeld/pensioen/21206747/__OPROEP__Gaat_uw_pensioenfonds_korten___.html

Bron:Telegraaf

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 28, 2012, 11:15:04
#41
Korting op vijf miljoen pensioenen onvermijdelijk

 Ondanks het reddingsplan voor de pensioenfondsen leveren 5,6 miljoen deelnemers waarschijnlijk gemiddeld 6 procent spaargeld in. Zonder het reddingsplan zou dit nog 8,2 procent zijn.


Met het reddingsplan stelt het kabinet wel het spaargeld van ruim zeven miljoen pensioenspaarders veilig. Hun oudedagsvoorziening blijft voorlopig op peil. Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Sociale Zaken aan de Volkskrant heeft verstrekt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De genoemde cijfers zijn gebaseerd op de stand van zaken op 30 juni. Sindsdien is de waarde van de beleggingen iets opgelopen, waardoor de korting lager kan uitvallen en wellicht ook minder deelnemers treft. Hoeveel pensioenen daadwerkelijk worden getroffen door een verlaging, hangt af van de stand van zaken op 31 december. Aan de hand van de waarde van de beleggingen op die dag nemen pensioenfondsen een besluit over de verlagingen.

Gepensioneerden
Uit de gegevens van het ministerie blijkt dat onder de getroffenen volgend jaar zo'n 1,2 miljoen gepensioneerden zijn: mensen van boven de 65. Zonder de reddingsmaatregelen zou het inkomen van 2,1 miljoen gepensioneerden worden getroffen.

De Tweede Kamer stemde donderdag in met het pakket dat staatssecretaris De Krom eerder deze week presenteerde om de nood van de pensioenfondsen te verlichten. Die zijn in problemen gekomen door aanhoudend tegenvallende beleggingsinkomsten en de lage rentestand van de voorbije jaren. Veel pensioenen zijn daardoor al enkele jaren niet meer aangepast aan de stijgende inflatie.

De minister geeft de fondsen nu de ruimte om te rekenen met een hogere rente, oplopend tot 4,2 procent, op lange termijn. Eventuele verlagingen kunnen bovendien over drie jaar worden gespreid, met maximaal 7 procent per jaar. Er staat ook een verscherping van de eisen tegenover: als een fonds de pensioenen weer wil verhogen conform de gemiddelde loonstijging - om zo de koopkracht op peil te houden - moet de waarde van de beleggingen de pensioentoezeggingen voor 110 procent dekken. Nu is die norm nog 105 procent.

PvdA, VVD en CDA steunen het reddingsplan van het kabinet. Deze partijen trekken op hoofdlijnen gezamenlijk op. Een jaar geleden steunden zij samen het plan om het pensioenakkoord van de vakbeweging en de werkgevers om te zetten in wetgeving. PVV, SP en 50Plus trekken min of meer samen op in de afwijzing van het pakket. Zo pleiten zij samen voor een commissie die de zwakheden van het pensioenstelsel analyseert en advies geeft over hoe de fondsen beschermd kunnen worden tegen de wispelturigheid van de financiŽle markten.Bron:VK

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 24, 2012, 12:29:39
#40
Pensioenfondsen mogen korting spreiden over meerdere jaren

 Pensioenfondsen mogen de noodzakelijke verlaging van hun pensioenen onder voorwaarden over meerdere jaren spreiden. Ze mogen deze korting ook beperken tot maximaal 7 procent per jaar. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.


De Krom, die de taken van de tot informateur benoemde minister Henk Kamp waarneemt, treft ook andere maatregelen om de pensioenfondsen meer lucht te geven. In overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) wordt de rekenrente waarmee de fondsen hun vermogen op lange termijn moeten becijferen, aangepast. De rente wordt daardoor minder gevoelig voor schommelingen op de financiŽle markten.

Lage rente
Pensioenfondsen hebben op dit moment veel last van de lage rente, waardoor hun dekkingspercentage vaak ver onder de vereiste 105 procent uitkomt. Ondanks deze tegemoetkoming zijn de pensioenkortingen niet van de baan, schrijft De Krom. Ze kunnen volgens hem in 2013 wat omvang betreft wel beperkt blijven tot wat begin dit jaar al is aangekondigd. Toen lieten 103 pensioenfondsen weten in 2013 te moeten korten. Dat zullen er volgens Sociale Zaken nu 81 worden. Ook zullen de kortingen vaak wat lager zijn.

Pensioenfondsen die een dekkingstekort hebben, kunnen volgend jaar wel een adempauze krijgen bij het verhogen hun pensioenpremies. Ze kunnen de kortingen ook spreiden. Ze moeten dan aan enkele strenge eisen voldoen. Zo moeten ze meer rekening houden met de gestegen levensverwachting. Ook mogen ze hun pensioenen pas verhogen als de dekkingsgraad boven de 110 procent uitkomt, in plaats van 105 procent, zoals normaal is.

Bron:VK

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 11, 2012, 16:15:56
#39
Kamp hakt snel knoop door over pensioenen
 
DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) zal op korte termijn een besluit nemen dat bepaalt in hoeverre pensioenfondsen de komende jaren moeten korten op uitkeringen. Volgende week bespreekt hij de pensioenproblemen met werkgevers en vakbonden, die in de fondsbesturen zitten. Daarna komt het onderwerp Ąin de boezem van het kabinetĒ aan bod.


Kamp heeft dat dinsdag gezegd in de Eerste Kamer. Daar vond op initiatief van senator Jan Nagel van 50PLUS een interpellatiedebat plaats over de dreigende pensioenkortingen. Volgens de minister staat het wel vast dat veel fondsen moeten korten, maar hij hoopt de omvang ervan nog te beperken.

Rentestand

Het grootste probleem voor pensioenfondsen is de lage rentestand, die het gevolg is van de eurocrisis. Ze moeten daardoor een lage rekenrente hanteren bij het berekenen van hun dekkingsgraad. Die geeft aan of de fondsen met de stijgende levensverwachting van hun deelnemers genoeg vermogen hebben om zowel op korte als lange termijn pensioen uit te keren.

'Genoeg in kas'

Maar volgens Nagel dwingt de overheid de pensioenfondsen tot het hanteren van een kunstmatig lage rente. De kortingen zijn volgens hem niet nodig, omdat de fondsen geld genoeg in kas hebben. ĄHet is van de zotte om mensen met een klein pensioen te korten terwijl de kassen uitpuilen.Ē

Wettelijke systematiek

Maar Kamp hield de Senaat voor dat hij gewoon de wettelijke systematiek uitvoert. Van een puur boekhoudkundige benadering, zoals Nagel hem verwijt, is volgens de VVD-minister geen sprake. Kamp wees erop dat pensioenfondsen ook voor jongere generaties in staat moeten zijn aan hun verplichtingen te voldoen.

Eerder werd bekend dat sommige fondsen zonder een aanpassing van de rekenrente, kortingen van zo'n 8 procent moeten doorvoeren op de pensioenrechten.Bron:Telegraaf

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 04, 2012, 22:57:51
#38
Ook politici gekort op pensioen

DEN HAAG -  Ook politici kunnen binnenkort worden gekort op hun pensioen. Nu is het zo dat ambtenaren wel moeten inleveren, maar politici niet. Een wetsvoorstel waar Binnenlandse Zaken aan werkt maakt een einde aan die ongelijkheid, meldt de NOS. Een woordvoerder van het departement bevestigde dinsdagavond de berichtgeving. Volgens de zegsman is het wetsvoorstel nog 'in consultatie' en dus nog niet openbaar. Inhoudelijk kon hij dan ook niet veel zeggen over de wet.


De wet over de pensioenen zal naar verwachting in het najaar in de ministerraad worden besproken. Daarna kan het voorstel naar de Tweede Kamer, waar een tweederdemeerderheid nodig is voor de aanpassingen. Dat is zo, omdat het voorstel gaat over de eigen rechtspositie van de Kamer.

De afgelopen jaren kregen ambtenaren geen pensioensverhoging en politici wel. De achterstand is daardoor nu opgelopen tot zo'n 10 procent. De nieuwe regeling moet hier een einde aan maken. Het voorstel zou dit najaar naar de ministerraad kunnen.

Zes jaar geleden pleitte een commissie al voor aanpassing van de regeling die "risicovol en inefficiŽnt" werd genoemd. Tegenslagen zouden ook voor politici 'voelbaar' moeten worden.

Bijna 7500 oud-politici krijgen nu een pensioen.Bron:Telegraaf

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


augustus 23, 2012, 10:38:27
#37
Pensioenen mogelijk 8% omlaag

Miljoenen mensen krijgen de komende twee jaar te maken met een flinke daling van de pensioenen. Topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken denken dat de achteruitgang gemiddeld 8,2 procent zal zijn.


Hoeveel mensen met de daling te maken krijgen, is volgens het ministerie niet te zeggen. Het gaat om 12,6 miljoen 'deelnemers', maar veel mensen zijn wel een keer van baan veranderd waardoor ze onder meerdere pensioenfondsen vallen.

Rekenrente

De daling van de pensioenen komt vooral door de zeer lage rekenrente waarmee de fondsen moeten werken. Ze hebben bij het kabinet aangedrongen om dat lage percentage los te laten, waardoor de verlaging van de pensioenen minder drastisch hoeft te zijn. Minister Kamp onderzoekt nog of dat verzoek kan worden ingewilligd.

Zelfs als hij besluit de rekenrente te verhogen, zullen de pensioenen lager uitvallen. Ondanks een stijging van de dekkingsgraad zouden de pensioenen moeten worden gekort met zo'n 6 procent, denkt het ministerie.

ABP

Gisteren werd bekend dat het grootste fonds ABP (voor ambtenaren en onderwijzend personeel) bij ongewijzigd beleid de pensioenen de komende twee jaar mogelijk met 14,5 procent moet verlagen.Bron:NOS

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


augustus 15, 2012, 12:59:31
#36
Kamp: pensioenen in gevaar door Europa

De Nederlandse pensioenen dreigen volgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken in gevaar te komen door plannen van de Europese Commissie. Die wil de pensioenfondsen dwingen hun financiŽle buffers aan te vullen. Kamp heeft laten becijferen dat de pensioenfondsen dan 10 miljard euro extra zouden moeten reserveren. .

 
'Dit leidt tot te hoge premies en te lage uitkeringen', zegt Kamp in een interview met het weekblad Elsevier van deze week. De VVD-minister noemt de EU-plannen 'onacceptabel'. 'Ik ga er absoluut voorliggen.'

Kamp is al geruime tijd in conflict met eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) om de regels voor de pensioenfondsen aan te scherpen. Barnier wil aan de fondsen dezelfde eisen stellen als aan verzekeraars.

Ook de Tweede Kamer is hier ongerust over. Ze dreigde onlangs een 'gele kaart' te trekken om Brussel te dwingen zijn plannen te heroverwegen. Om deze procedure in gang te zetten, heeft de Kamer wel steun van parlementen in andere EU-lidstaten nodig.

Kamp wil dat Barnier 'klip en klaar' afstand neemt van zijn plannen.Bron:VK

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


juli 19, 2012, 14:38:54
#35
Lage rente probleem voor pensioenen, maar feest voor consument

Pensioenfondsen klagen over de lage rente: daardoor groeit hun vermogen minder hard dan beraamd. Maar een lage rente heeft ook voordelen. De plussen en minnen op een rij. Wie begin jaren tachtig zo vriendelijk was geld aan de Nederlandse staat te lenen, kreeg bijna 13 procent rente. Wie dat 30 jaar later doet, moet er geld op toeleggen. Zowel in de jaren tachtig als nu zitten we in een crisis. Een heel hoge rente is mooi voor spaarders, maar duidt ook op de vrees voor hyperinflatie. Een zeer lage rente of negatieve rente, zoals nu, duidt op de angst voor deflatie. Hollende inflatie of hyperinflatie kan een economie in heel korte tijd kapotmaken, omdat geld totaal waardeloos wordt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de jaren twintig van de vorige eeuw in de Weimarrepubliek en de afgelopen jaren in Zimbabwe. Deflatie is een klein gezwel dat heel langzaam de economie ondermijnt, zoals in de jaren dertig in Nederland of in de laatste twee decennia in Japan.

Wie profiteren er?


1. Woningmarkt
De prijzen op de woningmarkt zouden veel sneller inzakken dan nu als de rente ook nog zou stijgen. Veel woningbezitters kunnen nu hypotheken oversluiten waarbij ze een lagere rente krijgen aangeboden. Daardoor ligt er een bodem in de woningmarkt. Bij de hoge rente in de jaren tachtig zakte de woningmarkt in korte tijd veel dieper weg. Tussen 1978 en 1983 daalden die met meer dan 40 procent en in reŽle termen zelfs met meer dan 50 procent. In de afgelopen vijf jaar is de daling tussen de 15 en 20 procent.

2. Bedrijven
Door de lage rente is het aantrekkelijk voor bedrijven om met geleend geld te investeren. In werkelijkheid zijn bedrijven echter op grote schaal geld aan het oppotten, omdat ze twijfelen of investeringen kunnen worden terugverdiend door de afzwakkende wereldeconomie.

3. Overheid
De lage rente is vooral gunstig voor de overheid. Het overheidstekort blijft daardoor binnen de perken. De Nederlandse staat kan de schuld van 300 miljard euro probleemloos en steeds goedkoper herfinancieren. Voor elke procentpunt rente is de Nederlandse staat jaarlijks structureel 3 miljard extra kwijt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de staat nu met lenen geld verdient. Maar het is niet zo dat de staat daardoor ook onbeperkt kan lenen. Als de schuld te veel oploopt, zal de rente automatisch stijgen.

4. Consumenten
Wie goederen op krediet koopt, is goedkoper af door de lage rente. Het probleem is dat de centrale banken en overheden enerzijds proberen de schuldenlast te verminderen bij hun burgers en anderzijds hun burgers via een lage rente ook weer aanzetten te consumeren.

5. Speculanten
Als de spaarrente zo laag is, zoeken beleggers andere mogelijkheden om veel rendement te maken. Daardoor wordt er meer gerommeld en meer speculatief gehandeld. Ook banken kunnen daardoor aangemoedigd worden meer risico's te nemen.

Wie ondervinden hinder van de lage rente?

1. Spaarders
Spaarders leveren eigenlijk nu elk jaar in. Behalve dat hun geld 2 procent aan waarde verliest door inflatie, moeten ze er ook nog over een fictief rendement van 4 procent over hun spaargeld belasting betalen. De rente op gewone spaarrekeningen is te laag om die verliezen te compenseren. De overheid is hier ook dubbelhartig over. Ze wil sparen aanmoedigen - vooral bij jongeren - maar straft spaarders tegelijkertijd af. De reden is dat een te grote spaarzin slecht is voor de economie. Ook de mensen met een spaarhypotheek behoren tot de gedupeerden, omdat zij dit bedrag nauwelijks zien aangroeien.

2. Pensioenfondsen
Het probleem is bekend. Pensioenfondsen gaan in hun berekeningen voor de lange termijn uit van een rendement van 4 procent op hun vermogen. Nu ze op veilige beleggingen als Nederlands, Duits en inmiddels ook Belgisch en Frans staatspapier geld moeten toeleggen of slechts een zeer minimale vergoeding krijgen, raken ze onder de verplichte dekkingsgraad.

3. Verzekeraars
Ook voor verzekeraars is de lage rente onaangenaam, omdat zij grote vermogens moeten herbeleggen.

4. Gepensioneerden
Zij worden gekort op hun pensioenuitkering. En als ze ook nog een eigen potje hebben opgebouwd zien ze dat eveneens minder waard worden.

5. Economie
Een klein beetje inflatie - 2 procent - is goed voor de economie. Voormalig hoogleraar economie Anton Dreesmann noemde inflatie zelfs de smeerolie van de economie. Een rente van 4 procent is op termijn ook het meest gunstig voor de economische ontwikkeling. Negatieve rentes zijn een even belangrijk waarschuwingssignaal als een rente van 10 procent zoals die nu in Portugal is.
 


Bron:VK

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


juli 12, 2012, 10:20:39
#34
                      VVD graait naar de pensioenkassen

Pensioenfondsen zijn uiteindelijk de grote institutionele beleggers die de staatsobligaties opkopen. De Staat profiteert zo direct dus nog meer van de pensioenfondsen, terwijl de fondsen daar met een slechter rendement voor worden beloond. Op die manier maakt de VVD misbruik van het enorme kapitaal van de pensioenfondsen om haar eigen rechts hobby's te bekostigen, waar de gepensioneerde moet aftikken.

BRON   http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/14926_vvd_graait_naar_de_pensioenkassen/

Gelogd


juli 11, 2012, 20:00:32
#33
AOW-stap raakt 225.000 mensen

De verhoging van de AOW-leeftijd van 65 jaar met ťťn maand raakt volgend jaar 200.000 tot 225.000 mensen. Zij krijgen een maand na hun 65e verjaardag de eerste AOW-uitkering. In 2014 krijgen mensen twee maanden na hun 65 verjaardag de eerste betaling van de AOW.


De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW-uitkeringen verzorgt, stuurt in september de eerste groep mensen die volgend jaar januari, februari en maart 65 jaar worden informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd.

Gisteravond keurde de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed dat de komende jaren de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogt. In 2019 krijgen mensen AOW als ze 66 jaar worden. In 2023 gaan mensen met 67 jaar met pensioen.Bron:NOS

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


juli 10, 2012, 12:46:17
#32
Kamp ziet AOW-plannen niet snel teruggedraaid

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) ziet geen weg meer terug na de verhoging van de AOW-leeftijd met ingang van volgend jaar. Kamp verwacht niet dat de plannen voor een hogere pensioenleeftijd van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie worden teruggedraaid na de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. .

 
Dat heeft de minister vandaag geschreven aan de Eerste Kamer, die zich later op de dag buigt over een wetsvoorstel van Kamp dat uitvoering geeft aan de plannen van de vijf partijen uit het Lenteakkoord. Deze partijen hebben een meerderheid in de Senaat en zullen naar verwachting ook instemmen met de plannen.

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen, gaat de AOW-leeftijd volgend jaar voor het eerst sinds de invoering van de oudedagsvoorziening in 1957 omhoog. Dat zal in 2013, 2014 en 2015 steeds met 1 maand gebeuren, in 2016, 2017 en 2018 met 2 maanden en in 2019 met 3 maanden. In dat jaar is de AOW-leeftijd dus 66 jaar. In 2023 wordt dat 67 jaar.

Dit kan met een wetswijziging ongedaan worden gemaakt. Maar de regering acht dat volgens Kamp 'vanzelfsprekend zeer onverstandig'. Het is volgens hem ook niet te verwachten 'gezien de brede consensus in bijvoorbeeld verkiezingsprogramma's over de onvermijdelijkheid van het verhogen van de AOW-leeftijd'.
 


Bron:VK

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


juli 02, 2012, 16:23:23
#31
Groter tekort pensioenfondsen

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is in een maand tijd met 2 procentpunten gedaald. Eind mei was de dekkingsgraad nog 95 procent, eind juni was dat 93 procent. Dat blijkt uit de pensioenthermometer van consultancybedrijf Aon Hewitt.


De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van pensioenfondsen en hun verplichtingen. Die moet eigenlijk minimaal op 105 procent staan, maar zit bij veel pensioenfondsen al een tijd daaronder. Als de situatie niet verbetert, moeten veel fondsen volgend jaar de pensioenen tot wel 7 procent verlagen.

Het dalen van de gemiddelde dekkingsgraad komt vooral door de lagere rekenrente. Dat is de gemiddelde rente over een periode van drie maanden. De aandelenmarkten ontwikkelden zich afgelopen maand wel positief voor de pensioenfondsen.Bron:NOS

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


* juli 02, 2012, 10:51:32
#30
Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen

DEN HAAG - Het aantal gepensioneerden is afgelopen jaar voor het eerst gestegen tot boven de 3 miljoen. Hiermee is inmiddels bijna een op de vijf Nederlanders met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die maandag bekend zijn geworden.

Door de toenemende vergrijzing zijn er tussen 2000 en 2011 bijna 600.000 gepensioneerden bij gekomen. Het aandeel gepensioneerden in de totale bevolking steeg in deze periode van 15 naar 18 procent.

Een kleine maar groeiende groep gepensioneerden verblijft tegenwoordig in het buitenland. In 2011 ging het om ruim 50.000 personen.

Bron: De Stentor.

Gelogd


Nowlive.eu

Re: Pensioenen
« Reactie #30 Gepost op: juli 02, 2012, 10:51:32 »